มีนาคม

  • ประวัตินายวรเทพ อรุณจรัสธรรม อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประวัติส่วนตัว นายวรเทพ อรุณจรัสธรรม อายุ 52 ปี เกิดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่...
  • นายนวพงษ์ บุญสิทธิ์ อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๕ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ นิต...
มีนาคม

สหัส รัตนโสภา
รุ่น ปี 2520-2522
ความทรงจำ ปี2518 อจ.ปกรณ์ เนตรเชาวลิตร ได้เรียกไปยืนหน้าแถวประกาศผู้ที่เก็บนาฬิกาข้อมือได้ นำมามอบไว้กับฝ่ายปกครอง
 
ค้นหา :  รุ่นที่จบ :